Giao hàng miễn phí
Miễn phí công lắp đặt
(Trừ điều hòa, bình nóng lạnh)
Bảo hành chính hãng

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001B4/SV - Chính hãng

15.700.000đ

21.400.000đ (-27%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R5001M9/SV - Chính Hãng

14.700.000đ

19.400.000đ (-25%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4190BU/SV - Model 2021

9.350.000đ

12.500.000đ (-26%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV - Chính Hãng

10.100.000đ

14.590.000đ (-31%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 634 lít RS63R5571SL/SV - Chính Hãng

33.000.000đ

38.900.000đ (-16%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY/SV - Chính Hãng

7.550.000đ

9.590.000đ (-22%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010M9/SV - Model 2021

16.650.000đ

26.090.000đ (-37%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt 15km

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV - Model 2021

15.150.000đ

20.150.000đ (-25%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4010B4/SV - Model 2021

17.900.000đ

27.990.000đ (-37%)

Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K50822C/SV - Chính Hãng

9.900.000đ

17.790.000đ (-45%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm. Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889. Giao hàng lắp đặt trong ngày. Giao hàng miễn phí trong 20km. Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R53012C/SV - Chính Hãng

27.300.000đ

41.900.000đ (-35%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 616 lít RS64T5F01B4/SV - Chính Hãng

37.690.000đ

55.900.000đ (-33%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 617 lít RS64R5301B4/SV - Chính Hãng

26.690.000đ

36.900.000đ (-28%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU/SV - Chính Hãng

10.190.000đ

15.790.000đ (-36%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV - Chính Hãng

7.890.000đ

10.990.000đ (-29%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL/SV - Chính Hãng

10.890.000đ

14.900.000đ (-27%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982DX/SV - Chính Hãng

11.900.000đ

16.490.000đ (-28%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS/SV - Chính Hãng

11.390.000đ

14.490.000đ (-22%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung RB30N4190BU/SV Inverter 307 lít

10.590.000đ

15.000.000đ (-30%)

Tủ lạnh Samsung Inverter 319 lít RT32K5932BU/SV - Chính Hãng

9.890.000đ

13.890.000đ (-29%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 234 lít RT22FARBDSA/SV - Chính Hãng

5.140.000đ

5.690.000đ (-10%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV - Chính Hãng

5.280.000đ

7.190.000đ (-27%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm.Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889.Giao hàng lắp đặt trong ngày.Giao hàng miễn phí trong 20km.Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DDX/SV - Chính Hãng

5.950.000đ

6.790.000đ (-13%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm. Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889. Giao hàng lắp đặt trong ngày. Giao hàng miễn phí trong 20km. Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV - Chính Hãng

Liên hệđ

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Bảo hành chính hãng: tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm. Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889. Giao hàng lắp đặt trong ngày. Giao hàng miễn phí trong 20km. Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Tủ lạnh Samsung
Thương hiệu
Kiểu tủ
Số cánh cửa
Tiện ích
Dung tích
Nơi sản xuất

GIỚI THIỆU Tủ lạnh Samsung

Siêu thị điện máy 555 chuyên phân phối các dòng sản phẩm tủ lạnh đến từ thương hiệu Samsung chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. Bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí lắp đặt và vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội.

Tủ lạnh Samsung chính hãng tại Siêu thị điện máy 555 rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Tất cả đều sở hữu những tính năng thông minh và công năng vượt trội.

Tổng quan về Tủ lạnh Samsung:

Samsung là thương hiệu nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được thành lập năm 1938. Trên thị trường hiện nay, tủ lạnh Samsung là một thương hiệu nhận được nhiều sự quan tâm, tin tưởng và khuyên dùng cho mọi người.

Với thiết kế hiện đại, sang trọng, tủ lạnh Samsung mang lại cho không gian phòng bếp thêm khang trang, hài hòa. Hơn nữa, việc sử dụng các công nghệ hiện đại giúp cho chiếc tủ lạnh trở nên tiện lợi, đa năng hơn, mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm tuyệt vời.

Không chỉ có mẫu mã đẹp, sang trọng mà chiếc tủ lạnh Samsung sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm hoàn hảo cùng những công nghệ làm lạnh vượt trội:

Twin Cooling System Plus - Hai dàn lạnh độc lập: sử dụng 2 quạt gió để làm lạnh riêng biệt cho ngăn đông và ngăn mát.

Luồng khí lạnh đa chiều: tăng cường thêm nhiều cửa thoát hơi lạnh, giúp cho luồng khí lạnh được lan tỏa đa chiều đến mọi nơi, mọi ngóc ngách bên trong tủ.

Ngăn FreshZone -1 độ C: giúp bảo quản, lưu trữ thực phẩm tối ưu nhất ngay cả khi bạn mở cửa tủ nhiều lần.

Tấm giữ nhiệt Mr.Coolpack: có khả năng lan tỏa ra hơi lạnh sau khi mất điện, giúp lưu lại độ lạnh bên trong tủ lên đến 8 tiếng.

Tấm giữ nhiệt kim loại Metal Cooling giảm thất thoát nhiệt bên trong tủ: có khả năng bảo toàn nhiệt độ bên trong, tủ lạnh sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian để làm lạnh lại sau khi đóng, mở cửa tủ, giúp bạn tiết kiệm điện năng vô cùng hiệu quả.

Chiếc tủ lạnh Samsung có đa dạng mẫu mã sản phẩm, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được chiếc tủ lạnh ưng ý: tủ lạnh samsung side by side, tủ lạnh samsung 2 cánh, tủ lạnh samsung 1 cánh, tủ lạnh samsung mini...

Khi mua tủ lạnh Samsung tại Siêu thị điện máy 555 khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi khác. Cam kết giá  tủ lạnh Samsung tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng.

Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt  tủ lạnh Samsung trong nội thành Hà Nội.

Thanh toán khi mua  tủ lạnh Samsung thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua  tủ lạnh Samsung số lượng lớn, hoặc đại lý bán buôn vui lòng liên hệ Hotline: 0818.22.77.00 để nhận được tư vấn về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất.

 

Sản phẩm đã xem

<-->
Chat hỗ trợ
Chat ngay
So sánh sản phẩm
Trang trí đón tết cho blog/website bằng hình ảnh câu đối, cành mai
0818.22.77.00
Chat 		            facebook