Giao hàng miễn phí
Miễn phí công lắp đặt
(Trừ điều hòa, bình nóng lạnh)
Bảo hành chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 Kg WW10K44G0YW/SV

8.650.000đ

11.190.000đ (-23%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy Giặt Addwash Samsung 9 Kg WW90K54E0UW/SV - Chính Hãng

8.350.000đ

18.490.000đ (-55%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 22 kg WA22R8870GV/SV - Chính Hãng

14.960.000đ

18.890.000đ (-21%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90J54E0BW/SV - Chính Hãng

7.750.000đ

10.340.000đ (-26%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WW90J54E0BX/SV - Chính Hãng

8.050.000đ

9.990.000đ (-20%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 Kg WW90K44G0YW/SV - Chính Hãng

8.850.000đ

10.090.000đ (-13%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80J54E0BX/SV - Chính Hãng

8.850.000đ

14.490.000đ (-39%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 8 kg WW80J52G0KW/SV - Chính Hãng

7.250.000đ

7.990.000đ (-10%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WW85J42G0BX/SV

8.650.000đ

10.590.000đ (-19%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 8.5 kg WW85K54E0UW/SV - Chính Hãng

8.050.000đ

15.990.000đ (-50%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung AddWash Inverter 8.5 kg WW85K54E0UX/SV - Chính Hãng

8.950.000đ

10.690.000đ (-17%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt sấy Samsung AddWash Inverter 9.5 kg WD95K5410OX/SV

13.150.000đ

15.890.000đ (-18%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 9 kg WW90K54E0UX/SV

9.800.000đ

12.040.000đ (-19%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt sấy Samsung Inverter 9.5kg WD95J5410AW/SV - Chính Hãng

12.050.000đ

17.290.000đ (-31%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 kg WW10K44G0UX/SV - Chính Hãng

9.250.000đ

13.090.000đ (-30%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung 8.2 kg WA82M5110SG/SV - Chính Hãng

3.990.000đ

4.360.000đ (-9%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WA85M5120SG/SV - Chính Hãng

4.790.000đ

5.390.000đ (-12%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 8.5 kg WA85J5712SG/SV - Chính Hãng

4.850.000đ

5.590.000đ (-14%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 9 kg WA90J5710SG/SV - Chính Hãng

6.290.000đ

6.700.000đ (-7%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 9.5 kg WW95J42G0BX/SV - Chính Hãng

9.250.000đ

10.690.000đ (-14%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WA10J5710SG/SV - Chính Hãng

6.590.000đ

7.390.000đ (-11%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Inverter 10 kg WA10J5710SW/SV - Chính Hãng

6.050.000đ

8.890.000đ (-32%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng

Máy giặt Samsung Addwash Inverter 10 kg WW10K54E0UW/SV

10.350.000đ

12.290.000đ (-16%)

Cam kết sản phẩm mới 100%, nguyên đai nguyên kiện Bảo hành chính hãng: máy giặt 2 năm, động cơ 11 năm Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889 Giao hàng lắp đặt trong ngày Giao hàng miễn phí trong 20km Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
Máy giặt Samsung
Thương hiệu
Loại máy giặt
Khối lượng giặt
Tiện ích
Nơi sản xuất

GIỚI THIỆU Máy giặt Samsung

Siêu thị điện máy 555 chuyên phân phối các dòng sản phẩm máy giặt đến từ thương hiệu Samsung chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay. Bảo hành chính hãng toàn quốc, miễn phí lắp đặt và vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội.

Máy giặt Samsung chính hãng tại Siêu thị điện máy 555 rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Tất cả đều sở hữu những tính năng thông minh và công năng vượt trội.

Tổng quan về Máy giặt Samsung:

Thương hiệu Samsung của Hàn Quốc từ lâu đã chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng với các sản phẩm điện tử chất lượng cao. Máy giặt Samsung cũng là một dòng sản phẩm phổ biến của hãng và rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm đa dạng về chủng loại gồm máy giặt Samsung lồng đứng, máy giặt Samsung lồng ngang, máy giặt sấy Samsung... cùng khối lượng giặt phong phú và giá thành phù hợp cho bạn nhiều sự lựa chọn.

Máy giặt Samsung được thiết kế tinh tế, mang tới vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho không gian xung quanh. Đặc biệt, thiết kế lồng giặt kim cương từ chất liệu không gỉ cao cấp giúp máy có độ bền vượt trội.

Máy giặt Samsung sở hữu những công nghệ giặt tiên tiến nhất như: Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble, Công nghệ mâm giặt Wobble, Công nghệ kháng khuẩn Ag+ Silver Nano™, Hệ thống vắt khô Air Turbo, Bộ lọc Magic filter…

Đặc biệt, máy giặt Samsung Inverter được trang bị công nghệ truyền động trực tiếp vừa tạo công suất và tốc độ quay vắt mạnh mẽ vừa giúp tiết kiệm điện năng. Mọi vết bẩn cứng đầu đều bị đánh tan, quần áo được giặt sạch sẽ, tinh tươm, không nhăn nhúm, hư hỏng.

Bên cạnh đó, máy giặt Samsung còn có những tính năng tiện ích khác như Bảng điều khiển thông minh, chế độ tự làm sạch lồng giặt, tự khởi động lại sau khi có điện, khóa an toàn… giúp công việc giặt giũ trở nên nhẹ nhàng và thú vị.

Mua máy giặt Samsung chính hãng giá rẻ tại Siêu thị điện máy 555

Khi mua máy giặt Samsung tại Siêu thị điện máy 555 khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi khác. Cam kết giá máy giặt Samsung tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng.

Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt  máy giặt Samsung trong nội thành Hà Nội.

Thanh toán khi mua máy giặt Samsung thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua máy giặt Samsung số lượng lớn, hoặc đại lý bán buôn vui lòng liên hệ Hotline: 0818.22.77.00 để nhận được tư vấn về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất.

Sản phẩm đã xem

<-->
So sánh sản phẩm