Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mại Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều Hòa Casper 9000BTU 2 Chiều Inverter GH-09TL32 - Chính Hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 12000 BTU 1 Chiều Inverter GC-12TL32 - Chính Hãng

6.300.000đ

8.990.000đ (-30%)

Bảo hành chính hãng điều hòa 3 năm, máy nén 5 năm.Bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm nếu lỗi. Hãng thẩm định và đổi lỗi. Cụ thể : lỗi dàn ngưng tụ/ máy nén thì sẽ đổi nguyên cục nóng, lỗi dàn bay hơi thì sẽ đổi nguyên cục lạnh.Giá chưa gồm công lắp đặt và vật tư phát sinh nếu có.

Điều Hòa Casper 12000 BTU 1 Chiều Inverter IC-12TL32 - Chính Hãng

6.200.000đ

8.500.000đ (-28%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 12000 BTU 2 Chiều inverter GH-12TL32 - Chính Hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 18000BTU Inverter 1 Chiều lC-18TL32

11.750.000đ

14.050.000đ (-17%)

Bảo hành chính hãng điều hòa 3 năm, máy nén 5 năm.Bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm nếu lỗi. Hãng thẩm định và đổi lỗi. Cụ thể : lỗi dàn ngưng tụ/ máy nén thì sẽ đổi nguyên cục nóng, lỗi dàn bay hơi thì sẽ đổi nguyên cục lạnhGiao hàng miễn phí trong 20km.Giá chưa gồm công lắp đặt và vật tư phát sinh nếu có.

Điều hòa Casper 18000 BTU 2 Chiều inverter GH-18TL32 - Chính Hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 24000 BTU 2 Chiều inverter GH-24TL32 - Chính Hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 12000 BTU Inverter Wifi 1 Chiều GC-12TL25 - Chính Hãng

7.000.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 24000 BTU TC-24IS36 - Model 2024

12.900.000đ

16.500.000đ (-22%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho Cam kết sản phẩm mới 100% Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 18000 BTU TC-18IS36 - Model 2024

9.300.000đ

15.000.000đ (-38%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho Cam kết sản phẩm mới 100% Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36 - Model 2024

4.900.000đ

7.490.000đ (-35%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho Cam kết sản phẩm mới 100% Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 12000 BTU TC-12IS36 - Model 2024

5.850.000đ

8.490.000đ (-32%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho Cam kết sản phẩm mới 100% Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử Mới 100% nguyên đai nguyên kiện Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 9000 BTU Inverter 1 Chiều TC-09IS35 - Model 2023

5.050.000đ

7.450.000đ (-33%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều Inverter GC-12IS35 - Model 2023

6.150.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều Inverter GC-09IS35 - Model 2023

5.300.000đ

7.990.000đ (-34%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều Inverter GC-18IS33 - Chính hãng

11.700.000đ

17.290.000đ (-33%)

- Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 9000 BTU 2 Chiều Inverter GH-09IS33

6.700.000đ

8.390.000đ (-21%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 12000 BTU 2 Chiều Inverter GH-12IS33

7.700.000đ

10.450.000đ (-27%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 24000 BTU 1 chiều Inverter HC-24IA32

14.250.000đ

17.050.000đ (-17%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 24000 BTU 1 Chiều Inverter GC-24IS32 Chính Hãng

14.400.000đ

18.990.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 18000 BTU 2 Chiều Inverter GH-18IS33

12.700.000đ

17.890.000đ (-30%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 18000 BTU 1 chiều Inverter HC-18IA32

11.500.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều Inverter GC-12IS33 - Chính hãng

6.100.000đ

8.490.000đ (-29%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 24000 BTU 2 Chiều Inverter GH-24IS33

16.040.000đ

20.150.000đ (-21%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Điều Hòa Casper Inverter
Thương hiệu
Khoảng giá

Mua Điều Hòa Casper Inverter giá rẻ nhất,chính hãng tại kho Điện Máy 555 - Hà Nội và Vinh - Nghệ An

Điều hòa Casper Inverter sử dụng  công nghệ máy nén biến tần mới nhất có tác dụng điều khiển nhiệt độ trong phòng phù hợp nhất thông qua bo mạch thông minh công nghệ cao giúp cho nhiệt độ luôn ở mức ổn định theo thiết lập và cài đặt của bạn.Chính vì vậy,Điều hòa inverter sẽ tiết kiệm điện hơn rất nhiều lên đến 30 -> 50% so với dòng điều hòa không inverter

Điều hòa inverter khác với các máy lạnh thông thường không có inverter là chỉ sử dụng rơ le cảm biến nhiệt để kiểm tra nhiệt độ phòng.Chính vì vậy,nó sẽ hoạt động bật/tắt liên tục nên tốn điện hơn.Cùng Điện Máy 555 tìm hiểu rõ hơn để chọn được sản phẩm phù hợp cho mình nhé!

Điều hoà thường và inverter khác nhau như thế nào?

1.Giống nhau : 

Điều hòa inverter hay không inverter đều hoạt động bằng cách sử dụng một động cơ điện và một máy nén khí để thổi không khí qua một bộ lọc và sau đó thổi nó vào phòng để làm mát và giảm độ ẩm.

2.Khác nhau : 

 • Để đạt được nhiệt độ mong muốn, điều hòa không inverter hoạt động theo nguyên tắc bật/tắt tùy theo nhiệt độ phòng. Khi nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ mong muốn, điều hòa sẽ bật lên và hoạt động ở tốc độ cao để làm lạnh phòng. Sau khi đạt được nhiệt độ mong muốn, điều hòa sẽ tắt và đợi nhiệt độ phòng tăng lên trở lại để bật lên hoạt động tiếp.
 • Do hoạt động theo cơ chế bật/tắt, điều hòa không inverter có khả năng tiêu thụ điện năng lớn hơn so với điều hòa inverter, vì nó hoạt động ở tốc độ cố định và không thể điều chỉnh được tốc độ quay của động cơ. Ngoài ra, do không thể điều chỉnh tốc độ quay động cơ, điều hòa không inverter có thể gây ra tiếng ồn lớn hơn khi hoạt động ở mức tốc độ cao.
 • Điều hòa Casper inverter sử dụng biến tần và bo mạch công nghệ cao để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ liên tục, giúp điều khiển nhiệt độ phòng chính xác hơn và tiết kiệm năng lượng từ 30 - > 50% điện tiêu thụ.
 • Khi nhiệt độ phòng đạt mức mong muốn, điều hòa inverter sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ để duy trì nhiệt độ phòng ở mức độ ổn định và không phải tắt đi như điều hòa Casper thường. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
 • Ngoài ra, điều hòa Casper inverter còn có nhiều tính năng tiện ích như khả năng điều chỉnh nhiệt độ phòng nhanh chóng, hoạt động êm ái và hiệu quả, hệ thống lọc không khí tốt,.. Tất cả những ưu điểm này đã giúp điều hòa Casper inverter trở thành sự lựa chọn phổ biến cho các gia đình và doanh nghiệp.

Giá điều hòa Casper Inverter

 • Chính vì được áp dụng công nghệ biến tần và bo mạch hiện đại cùng với việc trang bị hệ thống lọc tiến tiến nên giá của điều Hòa Casper Inverter thường cao hơn so với điều hòa Casper không inverter lên đến hàng triệu đồng. 
 • Nếu bạn là người ít sử dụng điều hòa hoặc thời gian sử dụng điều hòa ít thì cũng không quá cần thiết phải lựa chọn 1 chiếc điều hòa Casper Inverter để hạn chế chi phí.
 • Giá Điều hòa Casper inverter 1 chiều giao động từ 5 triệu -> 15 triệu tùy tùng model và công suất của nó.
 • Giá Điều hòa Casper inverter 2 chiều giao động từ 6 triệu -> 16 triệu tùy tùng model và công suất của nó.

Các chọn một chiếc điều hòa Casper cho phù hợp với bạn

Trước khi mua điều hòa, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn như diện tích phòng, số người sử dụng, mục đích sử dụng (làm mát, sưởi ấm, làm khô, quạt), nơi lắp đặt (phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc) và ngân sách của bạn.Vậy Điện máy 555 sẽ giúp bạn chọn mua điều hòa công suất cho phù hợp nhé!

Để chọn mua 1 chiếc điều hòa với công suất phù hợp khá dễ dàng với công thức khá đơn giản là : 1m2 ~ 600 BTU và 9000 BTU ~ 1 HP = 1 Ngựa chính vì vậy ta tổng kết lại như sau : 

Máy lạnh 1 HP = Điều hòa 9000 BTU : dành cho phòng có diện tích dưới (9000 : 600 x 1m2) 15m2.

Máy lạnh 1.5 HP = Điều hòa 12000 BTU : dành cho phòng có diện tích dưới (12000 : 600 x 1m2) 20m2.

Máy lạnh 2 HP = Điều hòa 18000 BTU : dành cho phòng có diện tích dưới (18000 : 600 x 1m2) 30m2.

Máy lạnh 2.5 HP = Điều hòa 24000 BTU : dành cho phòng có diện tích dưới (12000 : 600 x 1m2) 40m2.

Ngoài ra,nếu bạn cần sử dụng điều hòa cho căn phòng có diện tích lớn hơn 50m2 thì bạn nên tham khảo Điều Hòa Thương Mại với công suất lớn sẽ phù hợp cho bạn =>  tại đây .Trong đó điều hòa thương mại cũng chia ra nhiều loại là : Điều Hòa âm trần,điều hòa âm trần nổi ống gió,điều hòa áp trần,điều hòa tủ đứng cho bạn tùy chọn để phù hợp với nội thất cũng như công trình của bạn.

Theo công thức và ví dụ trên chắc bạn cũng đã biết cách chọn điều hòa với công suất bao nhiêu để phù hợp với không gian rồi nhỉ.Tiếp đến là nên chọn mua hãng nào cho phù hợp thì cùng đọc tiếp nhé.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại đây nhé : 

- 100+ địa chỉ bảo hành Casper trên toàn quốc.

- Điều Hòa Casper mang cuộc sống xanh đến gia đình Việt .

===>Xem thêm BTU là gì ở đây để chọn cho mình một chiếc điều hòa phù hợp nhé!

Tư vấn Mua Điều Hòa Casper Inverter chính hãng ở đâu ưu tín nhất ? Giá Điều Hòa Casper Inverter ở đâu rẻ nhất ? 

Tổng kho Điện Máy 555 chúng tôi tự hào là nhà phân phối cấp một cho các sản phẩn điện tử - điện lạnh chính hãng . Chính vì vậy , các sản phẩm của chúng tôi có mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng,các đại lý và công trình xây dựng,dự án .Chúng tôi cam kết : 

- Giá Điều Hòa Casper Inverter chính hãng tốt nhất trên thị trường.

- Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Bảo hành sản phẩm theo đúng quy trình của nhà sản xuất đưa ra.

- Lắp đặt và giao hàng đúng hẹn, chuẩn quy trình.

- Hướng dẫn sử dụng nhanh cơ bản cho khách hàng .

- Hỗ trợ khách hàng tất cả các ngày 24/10 .

- Thanh toán tiện lợi dễ dàng .

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 0818.22.77.00  để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm Điều Hòa Casper Inverter cũng như giải đáp mọi thắc mắc khách hàng.

Sản phẩm đã xem

Chat hỗ trợ
Chat ngay
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0818.22.77.00
Chat 		      facebook